De familieraadĀ behartigt de gemeenschappelijke belangen van onze bewoners en mantelzorgers. De familieraad is een groep vrijwilligers die hun werk doen vanuit zeer uiteenlopende achtergronden. De betrokkenheid is ontstaan doordat men zelf bewoner is, een familielid is van de bewoner of door een professionele band met de gezondheidszorg of vanuit maatschappelijke motieven. Zij kunnen zich dan ook goed inleven in de onderwerpen die betrekking hebben op onze bewoners en handelen zonder last of ruggespraak.

Samenstelling
De familieraad bestaat uit maximaal 3 leden en overlegt 4 keer per jaar met het bestuur. Hiervan worden notulen gemaakt die kunnen worden opgevraagd.

  • De familieraad streeft naar een zo goed mogelijke zorg en dienstverlening voor onze bewoners en:
  • Is gesprekspartner van het bestuur;
  • Behartigt de belangen van onze bewoners;
  • Informeert bewoners en mantelzorgers zo nodig over belangrijke zaken;
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurders over onderwerpen die voor bewoners van belang zijn.

Waarvoor een familieraad?
Het is voor de familieraad van belang te weten wat leeft onder haar bewoners en familieleden. U kunt contact opnemen als U vragen, opmerkingen en suggesties heeft voor verbetering van de zorg en dienstverlening. Zij hoort graag wat beter kan, maar ook waar U tevreden over bent. De familieraad is er overigens niet voor de behandeling van individuele klachten, hiervoor is onze klachtenregeling.

De missie van de familieraad is het bevorderen van een maximale kwaliteit van zorg en welzijn voor onze bewoners. Daarbij laten zij zich leiden door Uw perspectief. De zorg dient op Uw vraag afgestemd te zijn. De familieraad adviseert het bestuur over zaken die U aangaan. De adviezen komen meestal tot stand na een verzoek daartoe van het bestuur, maar kunnen ook ongevraagd door de familieraad zelf worden gegeven. Na het uitbrengen van een advies, volgt en bewaakt zij de verwerking ervan door het bestuur.

Contact
De familieraad bestaat uit:

  • .. (voorzitter)
  • .. (secretaris)
  • .. (lid)

Mocht U Uw ervaringen, suggesties of kritische kanttekeningen willen delen, neem dan contact op met de familieraad. De familieraad is te bereiken op familieraad@TomarWonen.nl.