Ronald van den Berge: bestuurder
Marjon Reedijk: waarnemend Hoofd

De kernwaarden van TomarWonen zijn

 Veiligheid  Liefde  Respect  Integriteit  Bekwaamheid

Op ieder moment van de dag zijn deze gekwalificeerde (zorg-)opgeleide medewerkers van het niveau 2 tot en met 4 aanwezig. Zij krijgen extra trainingen in hun benadering, omgang en communicatie met de oudere mens met een dementie. TomarWonen gaat er vanuit dat daarmee de basisdienstverlening zorg op orde is. Maar TomarWonen wil de bewoners iets extra’s bieden, zij wil dat iedere bewoner, betrokken families en overige bezoekers zich welkom voelen.

De medewerkers van TomarWonen zijn geselecteerd op hun grote betrokkenheid bij de zorg voor ouderen met dementie. Daarnaast hebben zij oog voor de behoeften van de families, vrijwilligers, mantelzorgers, bezoekers en collega’s

Mantelzorg en vrijwilligerszorg zijn voor u en TomarWonen zeer belangrijk. We betrekken heel graag Uw mantelzorgers bij Uw dagelijkse leven. Zij zijn voor U vertrouwd en weten wat U fijn vindt. TomarWonen bouwt dan ook graag een goede relatie met hen op.

Omdat we naar u luisteren, kennen we Uw levensverhaal. Hierdoor begrijpen we U en is er altijd iemand in de buurt die dezelfde taal spreekt en dus in uw behoeften kan voorzien.

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen worden verzorging- en verpleegtechnische vaardigheden om de 2 jaar geschoold en getoetst. Externe branche gerelateerde organisaties zullen dit doen. TomarWonen zal zich onderwerpen aan de kwalificaties van de NeVep en het Corona label.

Voor de voor TomarWonen vastgestelde protocollen, procedures en werkwijzen ga naar de pagina Kwaliteit