Om te wonen bij TomarWonen, heeft U een zorgprofiel 5 of hoger nodig.
TomarWonen hanteert een scheiding van kosten voor wonen en zorg. De kosten van de zorg worden vergoed uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en/of ziektekosten verzekering (ZvW). Voor beide geldt dat hiervoor een indicatie nodig is. De verrekening van de zorgkosten gebeurt via het Persoonsgebonden Budget (PGB) Het aanvragen hiervan dient U zelf te doen.

Anders dan voorgaande jaren, zal het PGB direct aan TomarWonen worden uitbetaald door de sociale verzekeringsbank (SVB). Hiermee zal de verpleging, verzorging en begeleiding worden vergoed. Voor de huur en hotelkosten betaalt U € 2.510,-. (prijspeil 2018)

Wilt u meer weten, download dan de bijlage:

Woonkosten en hotelkosten