TomarWonen biedt zorg aan ouderen met een indicatie ZZP 5 – Beschermd wonen met intensieve dementiezorg – en hoger. Dit zijn ouderen met een ernstige vorm van dementie. Zij hebben behoefte aan intensieve begeleiding en verzorging en zijn (bijna) geheel zorgafhankelijk. Zij hebben geen grip meer op hun dagelijks leven. Het accent ligt op intensieve begeleiding en ondersteuning van de bewoner.

U mag van de verzorging van TomarWonen daarom het volgende verwachten

  • 24-uurszorg / continue toezicht is nodig 
  • het bieden van een veilige omgeving;
  • het aanreiken van structuur om een goed dag-/nachtritme te waarborgen;
  • intensieve hulp, sturing en toezicht omdat het geheugen, de oriëntatie en het denken van de bewoner structurele hiaten vertonen;
  • begeleiding bij het – zo lang mogelijk – intact houden van de lichamelijke en geestelijke capaciteiten van de bewoner. Dit betekent dat zelfzorg wordt gestimuleerd. Zo nodig wordt de Persoonlijke Verzorging geheel overgenomen.